Overvåking av semi-naturlig eng (ASO)

Sampling event
最新版本 published by Norwegian Institute of Bioeconomy Research on 12月 5, 2023 Norwegian Institute of Bioeconomy Research

下載最新版本的 Darwin Core Archive (DwC-A) 資源,或資源詮釋資料的 EML 或 RTF 文字檔。

DwC-A資料集 下載 272 紀錄 在 Norwegian 中 (325 KB) - 更新頻率: 每年一次
元數據EML檔 下載 在 Norwegian 中 (12 KB)
元數據RTF文字檔 下載 在 Norwegian 中 (7 KB)

說明

Semi-naturlig eng er en sjelden naturtype i Norge med et høyt biologisk mangfold. Naturtypen er i sterk tilbakegang og truet, men det mangler arealrepresentative tall for denne tilbakegangen og tilstanden til gjenværende arealer. Siden semi-naturlig mark bare utgjør 0,3 % av det totale landarealet i Norge, er det ikke sannsynlig at nasjonal arealrepresentativ naturovervåkning (ANO) vil gi nok data til å utvikle holdbare tilstandsverdier for denne naturtypen. Arealtyperepresentativ overvåking er derfor nødvendig for å skaffe til veie et godt datagrunnlag. Derfor er det utviklet en metode for slik overvåking av semi-naturlig eng i Norge.

資料紀錄

此資源sampling event的資料已發佈為達爾文核心集檔案(DwC-A),其以一或多組資料表構成分享生物多樣性資料的標準格式。 核心資料表包含 272 筆紀錄。

亦存在 1 筆延伸集的資料表。延伸集中的紀錄補充核心集中紀錄的額外資訊。 每個延伸集資料表中資料筆數顯示如下。

Event (核心)
272
Occurrence 
7506

此 IPT 存放資料以提供資料儲存庫服務。資料與資源的詮釋資料可由「下載」單元下載。「版本」表格列出此資源的其它公開版本,以便利追蹤其隨時間的變更。

版本

以下的表格只顯示可公開存取資源的已發布版本。

權利

研究者應尊重以下權利聲明。:

此資料的發布者及權利單位為 Norwegian Institute of Bioeconomy Research。 This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0) License.

GBIF 註冊

此資源已向GBIF註冊,並指定以下之GBIF UUID: b629d029-4243-4dce-a384-31864debda48。  Norwegian Institute of Bioeconomy Research 發佈此資源,並經由GBIF Norway同意向GBIF註冊成為資料發佈者。

關鍵字

Samplingevent

聯絡資訊

Bär
 • 出處
Research Scientist
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Johansen
 • 出處
Research Scientist
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Vesterbukt
 • 出處
Research Scientist
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Svalheim
 • 出處
Research Scientist
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Daugstad
 • 出處
Research Scientist
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Hinderaker
 • 出處
Research Scientist
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Thorvaldsen
 • 出處
Research Scientist
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Albertsen
 • 出處
Research Scientist
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Carlsen
 • 出處
Research Scientist
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Grenne
 • 出處
Research Scientist
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Maurset
 • 出處
Research Scientist
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Øien
 • 出處
Senior Engineer
NTNU University Museum
Heimstad
 • 出處
Senior Environmental Advisor
Multiconsult
Lyngstad
 • 出處
Researcher
NTNU University Museum
Hasvik
 • 出處
Senior Environmental Advisor
Multiconsult
Ombler
 • 出處
Student
NIBIO
Wehn
 • 出處
Senior Environmental Advisor
Multiconsult
Moen
 • 出處
Research Scientist
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Solbu
 • 元數據提供者
 • 使用者
 • 連絡人
Research Scientist
Norwegian Institute of Bioeconomy Research

地理涵蓋範圍

Norway

界定座標範圍 緯度南界 經度西界 [58.078, 4.131], 緯度北界 經度東界 [71.131, 31.201]

分類群涵蓋範圍

無相關描述

時間涵蓋範圍

起始日期 / 結束日期 2022-06-08 / 2023-08-14

額外的詮釋資料

替代的識別碼 b629d029-4243-4dce-a384-31864debda48
https://ipt.gbif.no/resource?r=aso